Poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada održati će se u petak 03. prosinca 2021. godine u 18,00 sati u prostorijama Zajednice Talijana Vižinada u Vižinadi.

Dnevni red sjednice je sljedeći:

 1. Verifikacija zapisnika
 2. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu
 3. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja Općine Vižinada-Visinada u 2021. godini
 4. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Vižinada-Visinada za 2021. g.
 5. I. Izmjene i dopune program javnih potreba u kulturi Općine Vižinada-Visinada za 2021. godine
 6. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu
 7. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u obrazovanju Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu
 8. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vižinada – Visinada za 2021. godinu
 9. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini VižinadaVisinada za 2021. godinu
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine VižinadaVisinada za 2021. godinu
 11. Prijedlog Proračuna Općine Vižinada – Visinada za 2022. godinu (prvo čitanje)
 12. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada – Visinada
 13. Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini2021./2022.
 14. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Vižinada-Visinada
 15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o odvodnji otpadnih voda na području OpćineVižinada-Visinada
 16. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
 17. Vijećnička pitanja

Dokumenti za preuzimanje