Poziv na testiranje

Poziv na testiranje vezan uz Natječaj za prijam za prijam u službu komunalnog radnika u Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada raspisan u Narodnim novinama broj 42/18 od 09.05.2018. godine.
 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja prijavljenih na Natječaj za prijam u službu u Općinu Vižinada-Visinada za radno mjesto komunalnog radnika, održat će se 04.06.2018. godine, u prostorijama Općine Vižinada-Visinada u Vižinadi, Vižinada 18a, s početkom u 14,00 sati.