Poziv na testiranje kandidata

Na temelju članka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje Poziv na testiranje vezan uz Natječaj za prijam za prijam u službu komunalnog radnika u Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja prijavljenih na Natječaj za prijam u službu u Općinu Vižinada-Visinada za radno mjesto komunalnog radnika, održat će se 06.07.2021. godine, u prostorijama Općine Vižinada-Visinada u Vižinadi, Vižinada 18a, s početkom u 16,00 sati.

Dokumenti za preuzimanje