POZIV NA TESTIRANJE

Vezan uz Natječaj za prijam u službu referenta komunalnog redara u Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada