Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naselju Vižinada-Visinada

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost, a osobito mještani naselja Vižinada-Visinada kojih se predmetna odluka tiče, da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naselju Vižinada-Visinada.

Prijedlozi i mišljenja mogu se dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu, ili na adresu Općina Vižinada- Visinada, Vižinada 18a, Vižinada.

Savjetovanje će trajati od 07.09.2023. do zaključno 09.10.2023. godine.