POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (TESTIRANJE) I UPUTE KANDIDATIMA ZA PRIJAM U SLUŽBU

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu ZSN) Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice jedinstvenog upravnog odjela Općine Vižinada-Visinada dana 25. kolovoza 2020. godine objavljuje

POZIV NA  PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (TESTIRANJE) I  UPUTE KANDIDATIMA ZA PRIJAM U SLUŽBU

Dokument u cijelosti možete preuzeti u nastavku…

Dokumenti za preuzimanje