Poziv na dostavu ponuda za nabavu dugoročnog kredita u kunama za financiranje projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Vižinada“

Slijedom ukazane potrebe, a temeljem Plana nabave Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu (Službene novine Općine Vižinada, broj 01/2019), pokreće se postupak jednostavne nabave za nabavu dugoročnog kredita u kunama za financiranje projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Vižinada“.

Projekt se financira sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (85%) i proračuna Republike Hrvatske (15%) temeljem Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. (NN br. 48/18, 91/18), Natječaja za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ te sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku iz Programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima.