Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave

Naručitelj Općina Vižinada-Visinada pokreće postupak jednostavne nabave za predmet nabave: „Dobava, zamjena i montaža rasvjetnih tijela nogometnog igrališta Fabrika“, Evidencijski broj nabave: JN-21/21.