Poziv na 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada

Na temelju članaka 30. i 31. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada-Visinada“, broj 04/22 – pročišćeni tekst ) i članka 12. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada-Visinada“, broj 04/22), sazivam

8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vižinada – Visinada za 26. travnja 2022. godine (utorak) u 19,00 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Zajednice Talijana Vižinada u Vižinadi-Visinadi.

Za rad sjednice predlažem slijedeći DNEVNI RED:

  1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Vižinada sjever
  2. Odluka o izdavanju suglasnosti za provedbu projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Vižinada“
  3. Izvješće o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vižinada-Visinada u 2021. godini
  4. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vižinada-Visinada u 2022. godini
  5. Suglasnost na Izvještaj o radu i poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Centar za zaštitu od požara Poreč za 2021. godinu i Izvješće o radu Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Centar za zaštitu od požara Poreč za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021.
  6. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora Istarskim domovima zdravlja
  7. Vijećnička pitanja

Zbog važnosti tematike, molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 446-102 ili 446-425.

Materijali za točke: 1, 3-6 nalaze se u privitku.

KLASA: 011-01/22-01/03

URBROJ: 2163-39-01-22-1

Vižinada-Visinada, 20. travnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA

PREDSJEDNIK

Oliver Arman v.r.