Poziv na 4. Sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članaka 30. i 31. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, br. 04/09, 01/10, 02/13, 06/13 – pročišćeni tekst) i članka 12.  Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, br. 03/09, 02/13, 06/13-pročišćeni tekst), saziva se 4. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada koja će se održati 14. rujna 2017. godine (četvrtak) u 19,00 sati u općinskoj vijećnici.

Za rad sjednice predlaže se slijedeći dnevni red:

 1. Vijećnička pitanja
 2. Verifikacija zapisnika
 3. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2017.
 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2017.
 5. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2017. godinu
 6. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada –Visinada
 7. Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija
 8. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave (bagatelna nabava) za izgradnju ceste u naselju Lašići
 9. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka evidentiranja nerazvrstanih cesta
 10. Odluka o izradi  Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja  gospodarske proizvodno poslovne namjene Vižinada
 11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut JVP CZP Poreč
 12. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća JVP Poreč
 13. Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju javne ustanove JVP CZP Poreč
 14. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora PVZ Poreč
 15. Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre – Vodovod Butoniga d.o.o
 16. Odluka o dodjeli priznanja Općine Vižinada-Visinada za 2017. godinu

Poziv na sjednicu možete preuzeti ovdje.