Poziv na 32. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članaka 30. i 31. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada-Visinada“, broj 02/19 – pročišćeni tekst) i članka 12.   Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada-Visinada“, broj 02/19 – pročišćeni tekst), saziva se 32. sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada – Visinada, koja će se održati u četvrtak, 25. veljače 2021. godine u 18,00 sati.  Sjednica će se održati u prostorijama Zajednice Talijana Vižinada u Vižinadi-Visinadi.