Poziv na 26. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članaka 30. i 31. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada-Visinada“, broj 02/19 – pročišćeni tekst) i članka 12.   Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada-Visinada“, broj 02/19 – pročišćeni tekst), saziva se 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada – Visinada, koja će se održati u prostoru Društvenog doma u Vižinadi, Vižinada 18A u ponedjeljak, 06. srpnja 2020. godine s početkom u 19,30 sati.