Poziv na 22. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članaka 30. i 31. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada-Visinada“, broj 02/19 – pročišćeni tekst) i članka 12. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada-Visinada“, broj 02/19 – pročišćeni tekst), saziva se 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada koja će se održati 19. prosinca 2019. godine (četvrtak) u 18,30 sati u općinskoj vijećnici.
 

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika
 2. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu
 3. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu
 4. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu
 5. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu
 6. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu
 7. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu
 8. Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vižinada – Visinada za 2019. godinu
 9. Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Vižinada-Visinada za 2019. godinu
 10. Proračun Općine Vižinada – Visinada za 2020. godinu
 11. Program javnih potreba u sportu Općine Vižinada-Visinada u 2020. godini
 12. Program javnih potreba u obrazovanju Općine Vižinada-Visinada u 2020. godini
 13. Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja Općine Vižinada-Visinada u 2020. godini
 14. Program javnih potreba u kulturi Općine Vižinada-Visinada u 2020. godini
 15. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Vižinada-Visinada za 2020. godini
 16. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vižinada–Visinada za 2020. godinu
 17. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Vižinada-Visinada za 2020. godinu
 18. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2020. godinu
 19. Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama i kandidacijskoj listi iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2020. godinu
 20. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2020. godini
 21. Odluka o zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada – Visinada i nekretnina u vlasništvu fizičke osobe
 22. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada –Visinada po objavljenom natječaju
 23. Vijećnička pitanja