Poziv na 14. Sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članaka 30. i 31. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene
novine Općine Vižinada-Visinada, br. 04/09, 01/10, 02/13, 06/13 – pročišćeni
tekst) i članka 12. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine
Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, br. 03/09,
02/13, 06/13-pročišćeni tekst), saziva se 14. sjednica Općinskog vijeća
Općine Vižinada-Visinada koja će se održati 29. studenoga 2018. godine
(četvrtak) u 19,00 sati u općinskoj vijećnici.