Poziv i dnevni red za 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada koja će se održati putem elektroničke pošte

Na temelju članaka 30. i 31. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada“ broj 2/19 – pročišćeni tekst) i članka 54. stavka 2.  Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, broj 2/19 – pročišćeni tekst) koji se odnosi na hitno sazivanje Općinskog vijeća iz opravdanih razloga, saziva se 27. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIŽINADA – VISINADA za 11. kolovoza 2020. godine u 19,00 sati.

Sjednica će se održati na daljinu, izjašnjavanjem vijećnika i ostalih sudionika putem elektroničke pošte.

D N E V N I    R E D:

  1. Odluka o davanju suglasnosti Predškolskoj ustanovi Dječji vrtići i jaslice „Radost“ Poreč za zapošljavanje djelatnika

Dokumenti za preuzimanje