Poziv i dnevni red za 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada koja će se održati putem elektroničke pošte

Na temelju članaka 30. i 31. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada“ broj 2/19 – pročišćeni tekst) i uputa Ministarstva uprave o načinu održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, KLASA: 023-01/20-01/114 URBROJ:515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine, u uvjetima epidemiološke situacije u vezi bolesti COVID-19, sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, sazvana je 25. sjednica Općinskog vijeća za 30. travnja 2020. godine, u 18.00 sati.

Sjednica će se održati na daljinu, izjašnjavanjem vijećnika i ostalih sudionika putem elektroničke pošte.
U nastavku slijedi prijedlog dnevnog reda i linkovi s materijalima:

D n e v n i  r e d :

 1. Izvješće o ostvarenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 2. Izvješće o ostvarenju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 3. Izvješće o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vižinada-Visinada u 2019. godini
 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu
 5. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vižinada-Visinada u 2020. godini
 6. Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
 7. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
 8. Odluka o obročnom plaćanju komunalnog doprinosa
 9. Odluka o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade
 10. Odluka o odgodi dospijeća poreza na potrošnju
 11. Odluka o smanjenju plaćanja zakupnine za obavljanje djelatnosti u poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada
 12. Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite u 2019. godine
 13. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Vižinada-Visinada za 2020.-2023. godine.