Ponovna JAVNA RASPRAVA o prijedlogu URBANISTIČKOG plana uređenja Vižinada Sjever

Temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka načelnika Općine Vižinada-Visinada, KLASA: 351-01/21-01/02, URBROJ: 2163-39-02-22-40, od 16. veljače 2022. godine, objavljuje se PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA VIŽINADA SJEVER ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU.

 Prijedlog UPU-a može pogledati na stranici gdje će biti učitani i ostali dokumenti.