Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Vižinada-Visinada

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vižinada-Visinada (u nastavku: Plan) traje od 10.11.2016. do 17.11.2016. godine.

Uvid u Prijedlog Plana  moći će se izvršiti u općinskoj vijećnici Općine Vižinada-Visinada, svakim radnim danom od 8.00 do 13.00 sati u vrijeme trajanja ponovne javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Vižinada-Visinada – www.vizinada.hr.

Javno izlaganje održat će se 11.11.2016. godine s početkom u 17 sati u Domu kulture, Vižinada 18a, Vižinada. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog Plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni i to na mjestu uvida – u Knjigu primjedbi i prijedloga, pisanim putem na naslov: Općina Vižinada-Visinada, Vižinada 18a, Vižinada ili u zapisnik u tijeku javnog izlaganja zaključno sa 17.11.2016. godine.

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja ponovne javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Uvid u prijedlog Plana možete izvršiti ovdje.