Policija poručuje: zaštitimo naše noniće

Policijska uprava istarska je tijekom 2022. godine započela preventivni projekt usmjeren na zaštitu osoba u ”zlatnim godinama”, odnosno osobama starijim od 65 godina. Projekt je napravljen u suradnji sa partnerima, Istarskom županijom i Radio Istrom, pod nazivom ”Policija poručuje: zaštitimo naše noniće”. 

U sklopu preventivnog projekta ”Policija poručuje: zaštitimo naše noniće”, policijski službenici za prevenciju Ureda Načelnika Policijske uprave istarske u suradnji s Istarskom županijom, odnosno jedinicama lokalne samouprave održavaju edukacije o prijevarama kojima su izložene osobe starije životne dobi. Edukacija je namijenjena starijim osobama i osobama koje su u kontaktu sa starijim osobama, gerontodomaćicama, te osobama koje su uključene u rad sa starijim osobama, kao i za sve zainteresirane građane i građanke. 

Cilj edukacija je da se u što većoj mjeri zaštiti naše starije sugrađane od mogućih prijevara, a važnost edukacije i prenošenja informacija o prevenciji prijevara starijih osoba leži u činjenici kako su starije osobe ranjiva skupina te su kao takve često žrtve prijevara zbog svoje dobi, usamljenosti, želje za razgovorom, nepažnje ili neupućenosti, a što počinitelji prijevara koriste na razne načine. Predviđeno vrijeme edukacije građana je 45 minuta te tom prilikom policijski službenici prisutnima daju korisne informacije, pojašnjavaju najčešće oblike prijevara s kojima su suočene starije osobe, te daju savjete kako treba postupiti u slučaju da osoba posumnja kako je riječ o prijevari.

U sklopu Projekta izrađen je i preventivni letak s korisnim informacijama i uputama na hrvatskom i talijanskom jeziku sa razumljivim informacijama za građane starije životne dobi.

Letke možete preuzeti u prilogu.