Podjela spremnika za odvojeno sakupljanje otpada u Općini Vižinada

U petak 21.05.2021. godine nastavlja se podjela individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje papira i kartona, te plastične i staklene ambalaže i to za korisnike sa područja općine Vižinada.

Dodjela spremnika vršiti će se na dogovorenim i organiziranim lokacijama i to na slijedeći način:
 
 

PETAK 21.05.2021.

SUBOTA 22.05.2021.

VIŽINADA

Lovački domVIŽINADA

     od 12 do  19 sati

 

BOŽJE POLJE – veliki parking

 od 09 do  17 sati

 CRKLADA – kod oštarije Užanca

 od 12 do 19 sati

 

BRIG – kod crkve

od 09 do 17 sati

Mole se svi korisnici sa područja Općine VIŽINADA da dođu na jednu od dogovorenih lokacija u naznačeno vrijeme i preuzmu svoje spremnike.

Za sve korisnike osiguran je po jedan plavi,  žuti i zeleni spremnik, a prilikom preuzimanja potrebno je potpisati zapisnik o preuzimanju spremnika.

Budući će se nakon podjele individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje otpada, postojeći zeleni otoci postavljeni na javnim površinama ukloniti, izuzetno je bitno da svi korisnici preuzmu svoje spremnike.

Ukoliko netko nije u mogućnosti preuzeti svoje spremnike na organiziranim lokacijama i u naznačenim vremenima, iste spremnike može preuzeti na reciklažnom dvorištu Košambra u Poreču od ponedjeljka do petka od 07.00-17.00h.

Dodjela spremnika vršit će se uz poštivanje svih epidemioloških mjera te ovim putem molimo sve korisnike na pridržavanje istih.

U slučaju kiše, dodjela se odgađa za slijedeći radni dan.

USLUGA POREČ d.o.o.