Paušalni porez za iznajmljivače na području Općine Vižinada iznosi 230 kuna

Nakon što je 1.1.2019. godine na snagu stupio novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak po kojemu o visini iznosa paušalnog poreza za iznajmljivače više ne odlučuje Ministarstvo financija, već jedinice lokalne samouprave, na sjednici održanoj dana 29. siječnja Općinsko vijeće Općine Vižinada donijelo je odluku prema kojoj visina godišnjeg paušalnog poreza iznosi 230,00 kuna po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, za sve smještajne objekte koji se nalaze na području Općine Vižinada.

Prema dosadašnjem Pravilniku kojim se uređivalo plaćanje paušalnog poreza na dohodak, iznajmljivači na području Općine Vižinada plaćali su 255,00 kuna po krevetu, odnosno 297,50 kuna po smještajnoj jedinici u kampu za smještajne objekte koji se nalaze u naselju Vižinada (turistički razred B), dok su iznajmljivači koji svoje smještajne jedinice imaju u svim ostalim naseljima koja spadaju u turistički razred D plaćali 150,00 kuna po krevetu, odnosno 175,00 kuna po smještajnoj jedinici u kampu.

Mišljenja smo da bi paušalni porez na dohodak trebali plaćati po jednakoj stopi svi iznajmljivači koji iznajmljuju svoje objekte na području Općine Vižinada, bez obzira u kojem se turističkom razredu nalaze, jer cijelo područje Općine Vižinada predstavlja ruralnu sredinu, istaknuo je načelnik Marko Ferenac. Pritom smo pazili da visina paušalnog poreza bude među najnižima u okruženju, a što je i potvrđeno ovom odlukom, naglasio je Ferenac.

Želja nam je poticati razvoj turizma na području Općine Vižinada, te sljedećih dana krećemo u izradu Strategije razvoja turizma čija je svrha definirati viziju turističkog razvoja i tržišno pozicionirati Vižinadu kao turističku destinaciju, a za što su dobivena bespovratna sredstva iz Programa ruralnog razvoja RH u visini od 162.500,00 kuna, zaključio je Marko Ferenac.

Cilj Strateškog plana je povećati ekonomske efekte u turizmu i osigurati preduvjete za održiv i planirani razvoj turizma s ciljem povećanja konkurentnosti turizma područja i boljeg tržišnog pozicioniranja destinacije. Povećanje konkurentnosti destinacije dovesti će do rasta kvalitete turističke ponude i istovremenog rasta blagostanja lokalnog stanovništva, a poticajne odluke kao što je niži porez na dohodak pridonose ukupnom razvoju turizma. Proces izrade strategije uključit će sve ključne interesne skupine (dionike) te opću javnost Općine Vižinada, a o čemu će svi biti pravodobno obaviješteni.