Općinsko vijeće Općine Vižinada jednoglasno usvojilo proračun za 2019. godinu

Na 15. sjednici Općinskog vijeća Općine Vižinada održanoj dana 19. prosinca 2018. godine jednoglasno je usvojen Proračun Općine Vižinada za 2019. godinu. Rekordan proračun ukupnog iznosa od 25,2 milijuna kuna, koliko se planira uprihoditi u 2019. godini, u najvećem dijelu sačinjavaju prihodi od europskih i nacionalnih fondova te primici od zaduživanja, a koji su namijenjeni financiranju razvojnih i infrastrukturnih projekata.

Proračun je demografski i socijalno usmjeren, poticajan i razvojan, te u potpunosti u
skladu s razvojnim politikama Općine Vižinada, rekao je prilikom njegovog
izlaganja načelnik Marko Ferenac. U proračunu su kroz 17 programa obuhvaćene
razne aktivnosti i projekti kojima će se nastaviti ulaganja u poljoprivredi
i gospodarstvu, turizmu, održavanju i gradnji komunalne infrastrukture,
predškolskom odgoju, školstvu, kulturi, sportu i drugim područjima.

Od projekata koji se izdvajaju za sljedeću godinu posebno je istaknuta
gradnja novog dječjeg vrtića i jaslica za koji je osigurana financijska
konstrukcija u cijelosti, a koji će pridonijeti demografskoj obnovi i
zadržavanju mladih obitelji na području općine. Od ostalih projekata
značajna su ulaganja u području turizma, od strategije razvoja turizma i
uvođenja besplatnog WiFi interneta do sadržajnog opremanja Centra za
posjetitelje Maraston, uređenja poučno-rekreativne staze Prsten sv. Tome i
potpore za turističku zajednicu kroz koju će se odvijati glavnina
turističkih aktivnosti.

Planiraju se potpore za poljoprivrednike, obrtnike i male poduzetnike kao i
rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za revitalizaciju poslovne zone
Vižinada. U pogledu održavanja komunalne infrastrukture planiraju se
sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja i javnih
površina te će se posebno poraditi na asfaltiranjima cesta prateći
investicije na izgradnji kanalizacijskih sustava u naseljima Ritošin Brig,
Crklada, Grubici, Ferenci, Filipi i Mekiši koje će provoditi Istarski
vodozaštitni sustav Buzet.

U programu gradnje komunalne infrastrukture planira se uređenje dječjih
igrališta, izgradnja javne rasvjete, početak rekonstrukcije trga u Vižinadi,
rekonstrukcija društvenog doma u Ferenci te izrada projektne dokumentacije
za niz projekata koji dolaze u budućnosti, a odnose se na novu ambulantu,
polivalentna igrališta, nogostupe, vodovodnu mrežu i slično.

U segmentu zaštite okoliša planiraju se sredstva za nabavu spremnika za
odvojeno prikupljanje otpada i provođene edukativnih aktivnosti o
gospodarenju otpadom.

Ono na što smo posebno ponosni je program namijenjen djeci, a tiče se
naknada za novorođene, sufinanciranja vrtićkog i jasličkog programa,
sufinanciranja udžbenika za osnovnoškolce i prijevoza za srednjoškolce,
sufinanciranja produženog boravka, stipendiranja učenika i studenata te
provođenja raznih aktivnosti usmjerenih razvoju djece i mladih, rekao je
načelnik Ferenac. U proračunu su predviđena i sredstva za financiranje
programa sportskih i kulturnih udruga kao i drugih projekata u sportu i
kulturi kao što su uređenje nogometnog igrališta Fabrika, provedba EU
projekta Umjetnost i kultura 54+ te izrada monografije “Vižinada kroz
vrijeme”.

U proračunu su predviđena i sredstva za socijalne potrebe kao pomoć
najugroženijim skupinama ljudi, ali i sredstva iz područja vatrogastva i
civilne zaštite pa će tako krenuti i rekonstrukcija vatrogasnog spremišta uz
potporu financiranja iz LAG-a Sjeverna Istra.

Od ostalih odluka usvojenih na 15. sjednici valja istaknuti Odluku o
donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Vižinada čime se
stvaraju osnovni preduvjeti za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i
pripremu za razvoj i unapređenje infrastrukture kako bi budući investitori
otvorili nove pogone i nova radna mjesta.

Općinsko vijeće usvojilo je i Odluku o privremenoj zabrani izvođenja radova
u 2019. godini čime se zabrana građevinskih radova proširuje na razdoblje od
15. lipnja do 15. rujna 2019. godine, a o čemu će se posebno informirati
svekolika javnost.