Općini Vižinada privremeno odobreno 197.500 kuna za izradu Izmjena i dopuna PPUO

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je sa izdavanjem odluka o privremenoj raspodjeli sredstava za projekte iz operacije 7.1.1. ” Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave” iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Korisnici ove operacije su općine i gradovi do 10.000 stanovnika, a kojima se sufinancira do 100% ukupno prihvatljivih troškova – od 5.000-70.000 Eura. Prihvatljiva ulaganja se odnose na izradu ili izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja općine ili grada, Strateškog razvojnog programa općine ili grada, Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora (poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, industrija, turizam, trgovina, promet, obrtništvo, građevinarstvo, informatika, energija).

Nakon provedenog natječaja i izvršenih kontrola, za sve zahtjeve za potporu koji su zadovoljili uvjete pravilnika i natječaja – Agencija za plaćanja izdala je odluke o privremenoj raspodjeli sredstava. Općini Vižinada-Visinada odobreno je ukupno 197.500 kuna za pokriće troškova izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja OpćineVižinada-Visinada, s kojim je postupkom Općina već započela, a izrađivač plana je Urbis d.o.o. iz Pule čija je ponuda bila najpovoljnija u postupku nabave. Nakon isteka žalbenog roka i postupaka koji ga prate, Agencija će izdati i konačne odluke o dodjeli sredstava.