Općini Vižinada odobrena sredstva za izradu strateškog plana razvoja turizma

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem odluka o prihvatljivosti korisnicima sredstava iz 2. natječaja za operaciju 7.1.1. ” Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”, iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Korisnici ove operacije su općine i gradovi do 10.000 stanovnika, kojima se sufinancira do 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta, od 5.000 -70.000 eura. Prihvatljiva ulaganja se odnose na izradu ili izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja općine ili grada, strateškog razvojnog programa općine ili grada, strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora. Podsjetimo, natječaj za navedenu operaciju bio je otvoren od 1. lipnja do 13. listopada 2017. te je za raspoloživih 30.000.000 kuna podneseno 230 zahtjeva za potporu.

Općini Vižinada odobreno je 162.500,00 kuna bespovratnih sredstava za izradu Strateškog plana razvoja turizma čija je svrha definirati viziju turističkog razvoja i tržišno pozicionirati Vižinadu kao turističku destinaciju. Cilj Strateškog plana je povećati ekonomske efekte u turizmu i osigurati preduvjete za održiv i planirani razvoj turizma s ciljem povećanja konkurentnosti turizma područja i boljeg tržišnog pozicioniranja destinacije. Povećanje konkurentnosti destinacije dovesti će do rasta kvalitete turističke ponude i istovremenog rasta blagostanja lokalnog stanovništva. Proces izrade strategije uključit će sve ključne interesne skupine (dionike) te opću javnost Općine Vižinada.
Po isteku žalbenog roka biti će potpisan ugovori o financiranju, nakon čega slijedi postupak nabave odnosno odabir izrađivača plana. Planirani rok izrade Strateškog dokumenta je 6 mjeseci.