Općina Vižinada-Visinada sufinancira nabavu školskih udžbenika

Općina Vižinada-Visinada će sufinancirati udžbenike za školsku godinu 2014./2015. svim učenicima koji pohađaju osnovnu školu u Vižinadi, u vidu jednokratne financijske pomoći od 200 kuna.

Pravo na sufinanciranje ostvaruju svi učenici s prebivalištem na području općine Vižinada koji pohađaju OŠ Jože Šurana PŠ Vižinada, te čija oba roditelja imaju prebivalište na području općine Vižinada. Sredstva su osigurana u Proračunu Općine Vižinada-Visinada, a isplata se vrši od 01.09.2014. do 03.09.2014. u vremenu od 09.00 do 13.00 sati u prostorijama Općine Vižinada-Visinada. Obavještavaju se roditelji da prilikom podizanja novca sa sobom ponesu osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću ispravu kojom dokazuju svoje prebivalište te OIB.
Također, obavještavaju se roditelji sa 3 i više djece koji imaju prebivalište na području općine Vižinada da se jave u JUO Općine Vižinada-Visinada radi sufinanciranja kupnje školskih udžbenika iz sredstava prikupljenih prodajom kolača na manifestaciji „Slatka Istra“ za  humanitarne svrhe u organizaciji Turističke zajednice Općine Vižinada. Prodajom kolača prikupljeno je 5.000 kn te će po učeniku iznos učešća u nabavi udžbenika iznositi 300 kuna.
Sve isplate se vrše od 01.09.2014. do 03.09.2014. u vremenu od 09.00 do 13.00 sati u prostorijama Općine Vižinada-Visinada uz predočenje osobne iskaznice i OIB-a.