Općina Vižinada usvojila odluku o osnivanju poduzetničke zone

Vižinada će dobiti poduzetničku zonu, odlučilo je Općinsko vijeće na sjednici održanoj u ponedjeljak 04. srpnja 2022. Vijeće je jednoglasno usvojilo odluku o osnivanju poduzetničke zone s ciljem da se omogući daljnji gospodarski razvoj Općine Vižinada-Visinada.

Donošenjem ove odluke Općina Vižinada će ispuniti jedan od uvjeta da joj Republika Hrvatska daruje dio zemljišta u svom vlasništvu te će moći koristiti potpore za poduzetničke zone. Buduća poduzetnička zona niknut će na površini od 41.426 metara kvadratnih, koji obuhvaćaju ukupno devetnaest, do sad neizgrađenih čestica. Infrastrukturno opremanje zone zahtijevat će znatna financijska sredstva koja će biti planirana u budućem vremenskom razdoblju, a za što se namjerava aplicirati na sredstva iz EU fondova.

Ujedno, na sjednici u ponedjeljak Općinsko vijeće je usvojilo izvještaje o izvršenju za 2021. godinu te rebalans proračuna za tekuću godinu. Glavni razlozi za rebalans su pokretanje nabava za odobrene projekte, povećanja cijena radova i materijala te usklađivanja prihoda sukladno dosadašnjoj realizaciji. Prvim izmjenama proračuna Općine Vižinada za 2022. godinu predlaže se povećanje visine prihoda i primitaka za 849.000 kuna, odnosno 8,62 posto u odnosu na plan te povećanje rashoda i izdataka za 1.248.000 kuna ili 11,43 posto. Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 10.694.000 kuna, a rashodi i izdaci 12.169.000 kuna.

U okviru prihoda povećavaju se prihodi od poreza na promet nekretnina i kuće za odmor te pomoći od izvanproračunskih korisnika (odobrene potpore od strane FZOEU), dok se u rashodima povećavaju troškovi za električnu energiju zbog poskupljenja. Također, povećavaju se i rashodi za provedbu sljedećih projekata:

  • Nabava računalne opreme za projekt pametne i otvorene općinske uprave koji se sufinancira od strane FZOEU
  • Nabava vozila na električni pogon koji se također financira iz FZOEU
  • Nabava za uređenje općinskih prostora
  • Hortikuluturno uređenje zelenih površina u Vižinadi
  • Povećanje troškova na asfaltiranjima cesta u Bajkinima i Vižinadi
  • Proširenje javne rasvjete u Zabregima
  • Obnova pročelja crvke sv. Barnabe
  • Izrada monografije Carlotta Grisi – baletna diva iz Vižinade