Općina Vižinada sufinancira troškove prijevoza za srednjoškolce

Općina Vižinada i ove godine sufinancira troškove prijevoza za učenike srednjih škola i to u visini od 25% iznosa dijela cijene mjesečne učeničke karte koju podmiruje učenik, za odgovarajuću relaciju na kojoj učenik koristi uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave i stručne prakse.

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Vižinada koji žive u kućanstvu koje nije korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi, ako radi redovitog pohađanja nastave svakodnevno putuju od mjesta stanovanja do škole i to sredstvima putničkog javnog linijskog prijevoza.
Pravo sufinanciranja troškova ne ostvaruje učenik koji je smješten u učeničkom domu koji se nalazi u istom mjestu njegova školovanja i kojemu se troškovi prijevoza sufinanciraju iz drugih izvora.
Odluku o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018/2019. možete preuzeti ovdje.