Općina Vižinada sufinancira nabavku školskih udžbenika

Općina Vižinada-Visinada nastavlja s praksom sufinanciranja nabavke školskih udžbenika i školskog pribora za osnovnoškolce s prebivalištem na području Općine Vižinada-Visinada.

Svim učenicima dodijelit će se novčani bonovi u vrijednosti od 250,00 kuna. Bonovi se mogu realizirati pri kupnji udžbenika i školskog pribora u prodavaonicama Istraalf d.o.o. – knjižara Matea, Istarske knjižare d.o.o., Libar d.o.o., Narodne novine d.d. u Poreču zaključno do 01. rujna 2017. godine. 

Roditelji mogu preuzeti bonove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vižinada-Visinada radnim danom od 12. srpnja do 25. srpnja 2017. godine od 07,00 do 15,00 sati.