Općina Vižinada sufinancira nabavku školskih udžbenika

Općina Vižinada-Visinada nastavlja s praksom sufinanciranja nabavke školskih udžbenika i školskog pribora za osnovnoškolce s prebivalištem na području Općine Vižinada-Visinada koji pohađaju OŠ Jože Šurana.

Svim učenicima dodijelit će se novčani bonovi u vrijednosti od 175,00 kuna. Bonovi se mogu realizirati pri kupnji udžbenika i školskog pribora u prodavaonicama Istraalf d.o.o. – knjižara Matea, Istarske knjižare d.o.o., Libar d.o.o., Narodne novine d.d. u Poreču zaključno do 15. rujna 2016. godine.

Roditelji mogu preuzeti bonove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vižinada-Visinada radnim danom od 16. do 24. kolovoza 2016. godine.