Općina i županija zajednički održavaju Parenzanu

Početkom godine Istarska županija potpisala je s gradovima i općinama n Okvirni sporazum o zajedničkoj suradnji na održavanju trase nekadašnje pruge Parenzane. Temeljem tog sporazuma u travnju je potpisan Ugovor  o isplati tekuće pomoći jedinicama lokalne samouprave za provedbu zajedničkog održavanja trase Parenzane tijekom 2016. godine.

Održavanje, koje je predmet potpisanog Ugovora, obuhvaća aktivnosti košnje i odstranjivanja viška vegetacije koja otežava ili onemogućuje normalno odvijanje outdoor aktivnosti duž Parenzane, te aktivnosti nasipavanja i ravnanja podloge Parenzane. Osim toga, jedinice lokalne samouprave obvezale su se putem svojih komunalnih poduzeća ili na druge načine o svom trošku provoditi redovito održavanje odmorišta na Parenzani koje obuhvaća prvenstveno aktivnosti redovitog pražnjenja kanti za smeće te drugih potrebnih radnji.

Općina Vižinada je u sklopu redovitog održavanja provela košnju udzuž cijele trase te je odstranjen višak vegetacije kako bi se omogućilo neometano bicikliranje i obavljanje drugih outdoor aktivnosti. Kako su se tijekom dužeg kišnog razdoblja na pojedinim mjestima pojavile lokve i rupe, odstranjen je višak blata i zemljanog materijala, napravljeni su oborinski kanali te je postavljen zamjenski tamponski materijal i izvršeno ravnanje podloge. Radove je izvodio Uslužni obrt Ritoša iz Crklade s kojim je Općina sklopila Ugovor o izvođenju radova košnje zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste na području Općine. Ovim je radovima znatno olakšano korištenje Parenzane kojom svakodnevno prolazi velik broj biciklista i rekreativaca.

Dionicu Parenzane od Vižinade do Sabadina kojom prometuje turistički vlakić dužna je održavati tvrtka Parenzana train d.o.o. sukladno Sporazumu o zajedničkoj suradnji sklopljenog između Istarske županije, općina i prijevoznika.