Općina i ove godine sufinancira prijevoz srednjoškolaca

Općina Vižinada je po odluci općinskog načelnika od 22. kolovoza 2023. i ove godine u proračunu osigurala novac za sufinanciranje prijevoza redovitih učenika srednjih škola (za školsku godinu 2023./2024.) koji žive na području Općine Vižinada.

Uvjet za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza (osim prebivališta na području Općine Vižinada) je da učenici žive u kućanstvu koje nije korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi, ako radi redovitog pohađanja nastave svakodnevno putuju od mjesta stanovanja do škole i to sredstvima putničkog javnog linijskog prijevoza.

Općina će prijevoz sufinancirati s 25 posto iznosa dijela cijene mjesečne učeničke karte koju podmiruje učenik, za odgovarajuću relaciju na kojoj koristi uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave i stručne prakse. Sufinanciranje troškova prijevoza učenik ostvaruje pri kupnji mjesečne učeničke karte kod javnog prijevoznika uz predočenje potvrde škole o upisanom razredu u školskoj godini 2023./2024.

Učenici smješteni u učeničkom domu koji se nalazi u istom mjestu školovanja, kao i učenici kojima se prijevoz sufinancira iz drugih izvora, nemaju pravo na sufinanciranje po ovoj odluci.