Ograničava se rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vižinada-Visinada

Uslijed pogoršanja epidemiološke situacije na području Općine Vižinada-Visinada te radi smanjivanja rizika širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a na temelju članka 42. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, broj 02/19-pročišćeni tekst), Načelnik Općine Vižinada-Visinada donosi sljedeću

ODLUKU

Članak 1.
 

Ograničava se rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vižinada-Visinada od 25. listopada 2020. godine, kontakt će biti moguć isključivo putem telefona 052/446-102, 052/446-425, e-maila: [email protected] ili pošte.

Stranke će se primati samo uz prethodni dogovor sa službenikom elektroničkim ili telefonskim putem, pod uvjetom da je to nužno. Službenik će prilikom dogovaranja termina, stranci dati detaljne upute o mjestu i vremenu dolaska, te protuepidemijskim mjerama.
 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva.

OPĆINSKI NAČELNIK
Marko Ferenac