Oglas za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.

Temeljem članka 6. i 7. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj / akademskoj godini 2023./2024. („Službene novine Općine Vižinada-Visinada“, broj 8/23 – u daljnjem tekstu: Odluka) i Zaključka Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada o ponovnom raspisivanju oglasa za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.   KLASA: 011-01/23-01/06, URBROJ: 2163-39-01-23-18 od 14. prosinca 2023. godine, Jedinstveni  upravni odjel Općine Vižinada-Visinada raspisuje Oglas za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.