Održana treća sjednica Općinskog vijeća

Na trećoj sjednici Općinskog vijeća koja je održana u utorak 25.07.2017. usvojena je Odluka o osnivanju prava građenja na k.č. 3252/16 i 3252/17 K.O. Vižinada, obje u vlasništvu Općine Vižinada, za potrebe izgradnje poslovne zgrade – centra kreativnosti.

Po provedenom javnom natječaju za osnivanje prava građenja kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda Studia Sonda d.o.o., te je odlučeno da se sa istim sklopi Ugovor o osnivanju prava građenja. Na sjednici je usvojen i Plan gospodarenja otpadom Općine Vižinada za šestogodišnje razdoblje od 2017. do 2022. godine, te je izmijenjena odluka o davanju u zakup poslovnog prostora. Isto tako vijećnici su dali suglasnost na Izvještaj o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe CZP Poreč za  2016. godinu, te za zapošljavanje asistenta u Predškolskoj ustanovi  Dječji vrtići i jaslice Radost Poreč – područni vrtić Vižinada. Kako bi se zbrinulo djecu sa liste čekanja za upise u dječji vrtić, usovojena je odluka o sufinanciranju troškova boravka djece u vrtićima sa sjedištem izvan općine, te će to sufinanciranje iznositi 800 kuna mjesečno.
Na kraju sjednice Općinski načelnik Marko Ferenac upoznao je vijećnike o programu produženog boravka, te je iskazao zadovoljstvo činjenicom kako raste broj zainteresiranih za pohađanje programa, pa će tako u sljedećoj školskoj godini program pohađati 17 djece.