Održana 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada

Zbog novog zakona poskupljuje odvoz komunalnog otpada, a Općina kreće u daljnje radove i obnove

Općinsko vijeće Općine Vižinada održalo je 08. veljače 2022. redovitu sjednicu na kojoj je donesen niz odluka, a među njima se ističe Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vižinada. Riječ je o usklađivanju odluke s odredbama Zakona o gospodarenju otpadom koji je stupio na snagu 31. srpnja 2021. godine. Sve jedinice lokalne samouprave bile su dužne donijeti nove odluke o načinu pružanja javne usluge na svom području te uskladiti cijene i odrediti davatelja javne usluge. Vezano uz ovu odluku Općina je prethodno, tijekom prosinca 2021. i siječnja 2022. godine, provela savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Tako će cijene sakupljanja komunalnog otpada biti veće nego do sada, u skladu s novim zakonom. Prema odluci, cijena obvezne minimalne javne usluge za kategoriju korisnika kućanstvo jedinstvena je na cjelokupnom području Općine i iznosi 45 kuna mjesečno bez PDV-a za kućanstva te 65 kuna (bez PDV-a) za kategorije koje nisu kućanstvo. Ujedno, odlukom su definirani korisnici usluge sakupljanja komunalnog otpada, kao i pružatelj usluge – trgovačko društvo USLUGA POREČ d.o.o. iz Poreča. Vezano uz otpad, donesena je i odluka koja se odnosi na mjere sprječavanja protuzakonitog odbacivanja otpada i njegovog uklanjanja, pa će u tu svrhu Općina obavljati redoviti godišnji nadzor, postavljati znakove upozorenja te educirati građane o propisnom načinu zbrinjavanja otpada, što je najbolja prevencija za sprječavanja protuzakonitog odbacivanja otpada.

Što se tiče ostalih tema kojima se Općinsko vijeće bavilo na sjednici, usvojeno je Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Vižinada te je donesen Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vižinada. Za djelatnosti iz sustava civilne zaštite za ovu godinu iz općinskog proračuna će se izdvojiti 172 tisuće kuna. Nadalje, donesena je i Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za opskrbu električnom energijom, a odnosi se na period od 12 mjeseci i sva brojila s kojima Općina raspolaže.

Krenut će i obnova pročelja crkve Sv, Barnabe, pa je vijeće usvojilo odluku za pokretanje postupka javne nabave za ovu obnovu, a ista procedura primjenjuje se i za radove tekućeg i investicijskog održavanja zidova u starogradskoj jezgri Vižinade. Cilj Općine je da se poboljša i proširi infrastruktura javne rasvjete, pa je i u tom dijelu donesena odluka o pokretanju postupka javne nabave. Dodatno, u planu su i radovi uređenja nogostupa u naselju Vižinada te potpornog zida i branika uz cestu u naselju Filipi. Usvojena je i odluka kojom će se regulirati usluga održavanja zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste i puteve, kao i održavanje tih istih nerazvrstanih cesti i puteva.

Na kraju sjednice Općinsko vijeće dobilo je na uvid informaciju o stanju sigurnosti na području Općine u 2021. godini, koja se temelji na podacima Ministarstva unutarnjih poslova, PU Istarske. Tako podaci MUP-a kažu da je prošle godine u Vižinadi evidentirano šest kaznenih djela, za razliku od pretprošle godine kada ih je bilo deset. Uglavnom je riječ o krađama.