Odluka o raspisivanju izbora

Vlada Republike Hrvatske je dana 23. travnja 2015. godine donijela Odluku i raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Pdluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područna (regionalne) samouprave. Orginalni dokument možete preuzeti ovdje.