Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vižinada-Visinada

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i članka 42. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada broj 2/19-pročišćeni tekst, 2/21, 10/21) Općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada upućuje Javni poziv na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vižinada-Visinada.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na nacrt Odluke načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vižinada-Visinada.

Prijedlozi i mišljenja mogu se dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu, ili na adresu Općina Vižinada-Visinada, Vižinada 18a, Vižinada.

Savjetovanje će trajati od 27.12.2021. do zaključno 26.01.2022. godine.

Po završetku savjetovanja, sva pristigla mišljenja i prijedlozi bit će razmotreni, te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Općine Vižinada-Visinada (www.vizinada.hr)

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Na temelju obveze proizašle iz članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/2021) izrađen je Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Vižinada-Visinada. Kako se predloženom Odlukom propisuju odredbe kojima se uređuje pružanje javne usluge koja je usluga od općeg interesa, prava i obveze korisnika usluga kao i pitanja koja su od interesa za opću dobrobit, sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13 i 85/15) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine, br. 140/09) provodi se savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima javnosti.