Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada u 2019. godinu

Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada i članka 42. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada 04/09, 01/10 i 02/13), Općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada u 2019. godinu od 14. siječnja 2019. godine.