Odgovorno uživajte u ljetovanju

U namjeri što boljeg preventivnog informiranja građana i turista o odgovornom ponašanju te pravilnim reakcijama u ljetnom razdoblju, u prilogu se nalazi informativni letak na hrvatskom i engleskom jeziku „ODGOVORNO LJETOVANJE“, Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova, služba civilne zaštite Pazin.

U cilju prezentacije preporuka i uputa za pravilno reagiranje naših građana i/ili turista u situacijama koje nas mogu zateći u ljetnom razdoblju, putem letka želi se podsjetili građane na odgovorno ponašanje, na aktivnosti i radnje koje mogu sami poduzeti kako bi prevenirali eventualnu štetu, ali i prezentirali aktivnosti koje sustav civilne zaštite poduzima u okviru priprema za turističku i požarnu sezonu kako bi sigurnost građana i turista bila na najvišoj mogućoj razini.

S obzirom da smo svjedoci klimatskih promjena očekuju se toplinski valovi, ali i iznenadne promjene vremena (jača grmljavinska nevremena s olujnim udarima vjetra i tučom, koja mogu prouzročiti veliku štetu, oštećenja na imovini, lokalne bujične poplave…). Toplo vrijeme pojačava vjerojatnost za izbijanje požara, a najčešći uzrok požara je ljudski nehaj i nepažnja. Prema najavama, pred nama je opet rekordna turistička sezona, a veliki broj turista generira i pojačane aktivnosti službi, povećan je broj poziva na broj 112, pod opterećenjem je i hitna medicinska pomoć na broju 194, požari blizu urbanih sredina generira i veliki broj poziva prema vatrogascima na broj 193 , a zbog često neodgovornog ponašanja planinara povećani broj intervencija ima i HGSS.