Obavijest

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19- u daljnjem tekstu ZSN) Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje obavijest u vezi provedbe natječaja za prijam u službu
u Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada.

U “Narodnim novinama” broj 57/2021 od 26. svibnja 2021. godine te na oglasnoj ploči Općine Vižinada-Visinada objavljen je Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada za radno mjesto komunalni radnik (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz
probni rad od tri mjeseca, sukladno članku 26. ZSN.

U “Narodnim novinama” broj 62/2021 od 02. lipnja 2021. godine te na oglasnoj ploči Općine Vižinada-Visinada objavljen je Ispravak javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada.