Obavijest za javnost o izradi Urbanističkog plana uređenja Vižinada sjever

Sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (,,Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Članku 13. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Vižinada sjever (,,Službene novine Općine Vižinada-Visinada‘, br. 4/21), općinski načelnik Općine Vižinada- Visinada objavljuje obavijest za javnost.