Obavijest vinogradarima

Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni odjel u Poreču provodi praćenje američkog cvrčka u sklopu projekta „Biologija i ekologija američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) uzročnika širenja žutice vinove loze (Flavescence dorée)“ koji je financiran iz donacija Zaklade Adris.

Program suzbijanja američkog cvrčka- prema Naredbi NN br. 48/18

(1) Program suzbijanja američkog cvrčka u vinogradima u demarkiranom području (zareženo + sigurnosno, odnosno 1 km i 5 km radijusa od mjesta potvrđene zaraze zlatnom žuticom vinove loze) obvezno je provesti u najmanje dva tretiranja:

1. tretiranje- kod pojave L3 razvojnog stadija ličinke američkog cvrčka

2. tretiranje- 2- 3 tjedna nakon prvog tretiranja

3. tretiranje- ako se tijekom srpnja ulovi tjedno četiri ili više odraslih oblika američkog cvrčka po jednoj žutoj ljepljivoj ploči.

(2) Program suzbijanja vektora u matičnim nasadima i rasadnicima vinove loze u demarkiranim područjima obuhvaća sva tri tretiranja.

(3) Program suzbijanja vektora u vinogradima, matičnim nasadima i rasadnicima vinove loze u nezaraženim područjima provodi se prema uputama i preporučenim rokovima suzbijanja vektora ovisno o području.

Tablica 1. Stanje američkog cvrčka u vinogradima Istre zaključno do 05.06.2018. i preporuka za tretiranje

Tablica 2. Popis insekticida registriranih za suzbijanje američkog cvrčka