Obavijest vinogradarima

Upućuju se vinogradari sa područja Istre da i dalje pregledavaju žute ljepljive ploče postavljene u svojim nasadima radi praćenja populacije američkog cvrčka ( Scaphoides titanus ), prenosnika fitoplazme poznate pod nazivom zlatna žutica vinove loze.
 
Ukoliko se u tjedan dana zabilježi ulov 4 odrasla oblika na žutoj ljepljivoj ploči, potrebno je izvršiti i treće tretiranje protiv navedenog štetnika.
Budući da se očekuje ranija berba, podsjećamo vinogradare da vode računa o karenci.!
 

Pripravci koji se mogu koristiti u tu svrhu su slijedeći :
Actara  WG ima karencu 28 dana
Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Decis 2,5 EC, Reldan 22 E te Cythrin Max, koji imaju karencu 21 dan.
Asset, karenca 2 dana.
 
Radi zaštite pčela tretiranje obavljati u kasnijim večernjim satima, kada pčele ne lete !
 
Preparate koristiti prema uputama proizvođača!
 
Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja !
                                
Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).
Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
 
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
 
Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.
[email protected]