Obavijest o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini

Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada na svojoj 15. sjednici održanoj 19. prosinca 2018. godine donijelo je Odluku o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini.

Na području Općine Vižinada-Visinada u 2019. godini, privremeno se zabranjuje izgradnja građevina i izvođenje građevinskih radova iz članka 2. Odluke, u razdoblju od 15.06. do 15.09. u vremenu od 00:00 do 24:00 sata, i to, u naselju Vižinada i naseljima koja imaju registrirane smještajne jedinice. Iznimno, radove koji se ne izvode uz upotrebu građevinske mehanizacije i koji nisu navedeni u članku 2. Odluke, a osobito unutarnje građevinske radove, moguće je izvoditi u vremenu od 10:00 do 18:00 sati.

Odlukom su izuzeti radovi koji se mogu obavljati i tijekom turističke sezone i to u slučajevima kako je navedeno u Odluci, uz prethodno dobiveno odobrenje Općinskog načelnika. Zahtjev za obavljanjem radova investitor odnosno izvođač radova mora podnijeti Općini Vižinada-Visinada najkasnije 15 dana prije dana na koji se zahtjev odnosi.

Odluku o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini možete preuzeti u nastavku.