Obavijest o praćenju američkog cvrčka u vinogradima na području Istre

Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni odjel u Poreču u sklopu projekta financiranog od Zaklade Adris pod naslovom: „Biologija i ekologija američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) uzročnika širenja žutice vinove loze (Flavescence dorée)“ provodi praćenje američkog cvrčka u vinogradima na području Istre.

Vizualnim pregledom vinograda tijekom proteklog tjedna utvrđen je početak leta odraslih oblika američkog cvrčka. Zaključno sa datumom 18.07.2019. odrasli oblici američkog cvrčka zabilježeni su na lokalitetima: Rovinj, Poreč (Nova Vas), Motovun, Novigrad i Umag.

Na području Vižinade odrasli oblik nije utvrđen u vinogradima koji se prate u sklopu istraživanja, ali se može očekivati u vinogradima koje se nalaze u blizini zapuštenih i/ili netretiranih vinograda