OBAVIJEST O POČETKU RADOVA

Obavještavamo mještane da je dana 24. rujna 2020., sklopljen Ugovor o izgradnji sanitarne kanalizacije za naselja Crklada-Grubići-Ferenci-Filipi-Mekiši. Investitor je IVS d.o.o. Buzet, a izvođač radova je Ekspert gradnja d.o.o. iz Buzeta. Rok izvođenja radova je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao. Sukladno dinamičkom planu radovi će započeti u ponedjeljak 19.10.2020. godine u naselju MEKIŠI, a zatim će isti nastaviti u Filipima i drugim naseljima, a o čemu će mještani biti pravovremeno obaviješteni.

Lokaciju priključaka i druge tehničke detalje dogovarat će mještani direktno s voditeljem radova, a redovne koordinacije održavat će se jednom tjedno u prostorijama općine i na lokaciji radova. Za sve informacije vezano za izvođenje radova, lokaciju priključaka i prometovanje uslijed radova molimo da se obratite u Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada putem telefona 052/446-425 ili na mail [email protected]

Molimo za razumijevanje i strpljenje prilikom izvođenja radova te stojimo na raspolaganju za sve informacije.