Obavijest o otvorenom savjetovanju

Općina Vižinada-Visinada poziva predstavnike zainteresirane javnosti da svoje prijedloge, komentare i mišljenja na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Vižinada-Visinada dostave u roku od 30 dana od objavljivanja istoga (od 14.09.2021. do 14.10.2021.) u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, putem e-mail adrese: [email protected].