Obavijest o organizaciji „Ljetnog kampa 2024”

Općina Vižinada-Visinada organizira „Ljetni kamp – škola plivanja” za predškolarce i djecu od 1. do 8. razreda osnovne škole. Ljetni kamp će se održati od 15. srpnja do 26. srpnja 2024. godine (10 radnih dana, subota i nedjelja nisu uključeni).

Autobusni prijevoz će se organizirati sa polaskom u 07,30 prema rasporedu. Škola plivanja bi se odvijala od 08,30 sati do 12,00 sati na kupalištu Jedro. Povratak iz Poreča za Vižinadu je predviđen u 12,00 sati te bi djeca stizala kući oko 12,30 – 12,40 sati.

Učešće roditelja za djecu s prebivalištem na području općine Vižinada-Visinada iznosi 100,00 eura po djetetu za planiranih 10 radnih dana. Roditelji koji imaju više djece imaju dodatne olakšice: za drugo dijete plaćaju iznos od 80,00 EUR, a za treće i svako sljedeće dijete plaćaju iznos od 60,00 EUR.

Općina osigurava razliku cijene po polazniku, a u cijenu je uključeno: autobusni prijevoz, voditelj škole plivanja i dva pratioca polaznika. Marenda nije uključena u cijenu.

U svrhu prikupljanja informacija o broju zainteresirane djece-polaznika ispunjene anketne listiće – upisnice treba dostaviti u JUO Općine Vižinada-Visinada do 21. lipnja 2024. kada se zaključuje spisak polaznika.