Obavijest o odgodi javnog otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske objavljen 30. srpnja 2020.

Obavještavaju se ponuditelji koji su dostavili ponudu za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske temeljem Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske KLASA: 320-02/20-01/12, URBROJ:2167/05-01-20-1 od 30. srpnja 2020. da se javno otvaranje ponuda sukladno točki IX. Javnog natječaja odgađa. O mogućem terminu javnog otvaranja ponuda bit ćete pravodobno obaviješteni.