Obavijest o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Vižinada-Visinada

Općina Vižinada-Visinada sklopila je Ugovor o obavljanju dimnjačarskih poslova na razdoblje od 5 godina s tvrtkom CAMINUS j.d.o.o., Varaždin, Janka Jurkovića 5, OIB: 06221600831.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se:

  • čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u svrhu održavanja njihove funkcionalne sposobnosti i drugi poslovi u okviru dimnjačarske djelatnosti, a radi sprječavanja opasnosti od požara, eksplozija, trovanja i zagađivanja zraka te uštede energenata (potpunog sagorijevanja),
  • sprječavanje štetnih posljedica koje bi nastupile zbog neispravnosti dimnjaka i dimovoda i neodržavanja (mehaničkog čišćenja prema uputama proizvođača) uređaja za loženje.

Pružatelj usluge je obvezan obavljati dimnjačarske poslove kontinuirano po pravilima struke i sukladno važećim propisima koji se odnose na predmetnu djelatnost, te u skladu s Općim uvjetima isporuke dimnjačarskih usluga, na koje je suglasnost izdalo Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada.

Dimnjačara možete kontaktirati putem sljedećih brojeva: 091/202-80-09 ili 042/330-002.